دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان

دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان

امتیاز دهید ( ۵.۰ از ۲ نفر )

آدرس مطب دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان

دپارتمان شنوایی شناسی و سمعک جراحان شامل گروه ویژه ای از شنوایی شناسان برجسته ایران است. سمعک جراحان در زمینه تمام حیطه های ادیولوژی آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان عزیز می باشد.

سمت های دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

تخصص های دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

تحصیلات دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

عضویت های دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

علایق دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

جوایز و افتخارات دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

مقالات دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

محل فعالیت دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

بورد تخصصی دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

زبان های مسلط دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

جراحی های دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان :

بیمارستان هایی که دپارتمان شنوایی و سمعک جراحاندر آن فعالیت دارد:

دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان
بستندپارتمان شنوایی و سمعک جراحاندپارتمان شنوایی و سمعک جراحان

سوالات خود را از دپارتمان شنوایی و سمعک جراحان بپرسید

09120245946